Scrum Master

In software ontwikkeling hebben toonaangevende experts decennia geleden aangetoond, dat project management volgens de ‘waterval’ methode niet vaak leidt tot een grandioos succes. Dat kwam vooral omdat de voorbereiding zo lang duurde, dat het resultaat aan het eind niet meer voldeed. Het Agile Manifesto dat zij hebben opgesteld was een start om op een nieuwe manier naar het ‘maak proces’ te kijken. Wanneer je volgens dit manifesto werkt, noem je dat Agile. Een manier om Agile te werken is door de Scrum methode toe te passen. Scrum zorgt er voor dat er in korte periodes steeds producten worden opgeleverd, die langzamerhand naar een mooi eindproduct toe werken. Net als bij een ‘waterval’ project, maar dan met regelmatige checks of we nog steeds de goeie kant op gaan én steeds kleine opleveringen waar een klant direct mee aan de slag kan.

Het voordeel van Scrum werken is dat je een hele bak met werk opdeelt in kleine stukjes en dat je met het belangrijkste begint. Je ontvangt snel zicht op het product en kunt direct nieuwe wensen aankaarten. Het Scrum proces zorgt er voor dat altijd aan de belangrijkste items wordt gewerkt, dat de juiste mensen de beslissingen nemen en dat het werk in een optimale omgeving kan worden uitgevoerd. Vooral dat laatste maakt mij zo enthousiast over Scrum.

Om Scrum te werken heb je een team van materiedeskundigen nodig, heb je een business vertegenwoordiger nodig en een Scrum Master. De materiedeskundigen en de business vertegenwoordiger zijn meestal al in organisaties aanwezig. Om maximaal te presteren, wordt de Scrum Master ingezet. Deze Scrum Master coacht het team en zorgt er voor dat het team goed presteert en steeds beter gaat presteren. Dat doet hij mede door ook de omgeving waarin het team opereert te beïnvloeden.

Net als in de sport, moet een coach bij het team én bij de uitdaging passen. De Happy Master is een Scrum Master die optimaal presteert als alle ‘hard skills’ reeds aanwezig zijn, maar het team nog niet optimaal presteert. Dan is het namelijk tijd om aan de ‘soft skills’ te gaan werken en op die manier de performance van het team verder te verhogen.

Als Happy Master verbind ik Agile werken aan Werkgeluk waardoor de performance een boost krijgt. Intrinsiek gemotiveerde experts, die de ruimte krijgen om de juiste beslissingen te nemen en verder te gaan dan je van te voren had verwacht. WOW! Zo’n team wil iedereen toch?

Weten hoe dat werkt? Gewoon even bellen 🙂